Bestuur

Antoinette de Jong-van Mierlo: voorzitter ad interim

Herman Stuiven volt: penningmeester

Nelleke ten Have: vice-voorzitter ad interim en algemeen bestuurslid

Gerrit van Dijk: algemeen bestuurslid

Myra : algemeen bestuurslid