Theaterkoor Caecilia | Noordweg 94 | 8262 BW Kampen |gekevanmierlo@home.nl

Wij zijn ontzettend blij dat we dit jaar van een aantal instellingen (extra) subsidie hebben gekregen.

CAS


Cas heeft als belangrijkste doelstelling het verlenen van steun aan instellingen of personen die sociale of culturele activiteiten ontplooien in de gemeente Kampen.


Website

VSB fonds


VSBfonds geeft ondersteuning aan diverse soorten kunst- en cultuurprojecten. Zo kunnen er professionals, amateurs of vrijwilligers bij betrokken zijn. Projecten kunnen variëren van groot tot klein, van lokaal initiatief tot landelijk programma, en vinden overal in Nederland plaats.


WebsiteRabo Stimuleringsfonds


Rabobank IJsseldelta is betrokken bij lokale initiatieven. Projecten die de wereld om ons heen een stukje beter maken. Met een financiële bijdrage helpen we verenigingen en stichtingen hun doel te bereiken. Jaarlijks reserveert Rabobank IJsseldelta € 100.000,- om projecten te ondersteunen. Aanvragen voor het Rabo Stimuleringsfonds zijn gebruikelijk tussen € 500,- en € 5.000,-.Website


Prins Bernhard Cultuurfonds


Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent.


Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.


Het Prins Bernhard Cultuurfonds   -  de kunst van het geven.Website